page banner

מחירי עפרות הברזל בייבוא ​​סין עולים עוד יותר ב-NYE

על פי ההערכות, יצרניות הפלדה בסין צרכו השנה 230 מיליון טונות של גרוטאות פלדה, כאשר סך משאבי גרוטאות הפלדה מגיע ל-270 מיליון טונות, כך חשף פנג הלין, סגן יו"ר האגודה לניצול גרוטאות מתכות (CAMU) בוועידת גרוטאות פלדה ב-28 בדצמבר. על פי דיווח בתקשורת שפורסם באתר האינטרנט של China Metallurgical News ב-31 בדצמבר.

לפי פנג, במהלך ינואר-נובמבר, צריכת גרוטאות פלדה בכל תהליכי ייצור הפלדה הסתכמה ב-204.07 מיליון טון, עלייה של 5.82 מיליון טון או 2.9% בהשוואה לשנה.במהלך אותה תקופה, צריכת גרוטאות פלדה מרוכבות הגיעה ל-215.94 ק"ג לטון פלדה גולמית שיוצרה, עלייה של 9.4 ק"ג לטון או 4.5%


זמן פרסום: 17 בינואר 2022